Dziś zapowiadany wpis dotyczący instalacji elektrycznej pod pompę ciepła na przykładzie jednej z naszych ostatnich realizacji. Prawidłowa instalacja elektryczna pompy ciepła jest równie ważna jak instalacja hydrauliczna więc warto się jej bliżej przyjrzeć.

Ważne i najważniejsze

Nasz klient ma prawo nie mieć pojęcia o tej całej poniżej opisanej elektryce i automatyce 🙂  Klient przekazuje tylko wybranemu elektrykowi opracowane przez nas wytyczne elektryczne. Elektryk wykonuje instalację zgodnie ze szczegółowym opisem. Nasza firma zajmuje się odpowiednim podłączeniem i automatyką pompy ciepła. Po montażu nasi klienci są zawsze szkoleni z podstawowej obsługi panelu sterującego i zasad pracy pompy ciepła. Tylko wiedza z krótkiego szkolenia jest niezbędna! 😉 Dla ciekawych więcej informacji poniżej.

Wytyczne elektryczne

Zasadniczo instalację elektryczną pod pompę ciepła i jej zabezpieczenia wykonuje właśnie elektryk na podstawie dostarczonych przez naszą firmę wytycznych. Naszym zadaniem jest zwykle właściwe podłączenie instalacji elektrycznej do pompy ciepła. W omawianym poniżej przypadku wykonaliśmy sami „wzorcowe” zabezpieczenia pod pompę ciepła w ramach prac dodatkowych.

Przygotowywane przez nas zalecenia elektryczne różnią się w zależności od mocy wybranego urządzenia lub jego producenta. Poniżej opisujemy zabezpieczenia na przykładzie  zamontowanej właśnie przez nas w gminie Żórawina pompy alpha innotec o mocy 9kW.

wytyczne elektryczne

Zdj. 1. Wytyczne elektryczne

Zabezpieczenia elektryczne

Głównym elementem dobrze przygotowanej przez elektryka instalacji jest wykonanie odpowiednich zabezpieczeń.

W rozdzielnicy głównej zainstalowaliśmy wyłącznik nadprądowy, który jest głównym zabezpieczeniem pompy ciepła. Ważne jest, żeby w tym obwodzie elektrycznym nie było innych odbiorników prądu poza pompą ciepła.

rozdzielnia glowna

Zdj. 2. Rozdzielnia główna

Jak najbliżej pompy ciepła umieściliśmy skrzynkę bezpiecznikową, która jest podłączona do zabezpieczeń głównych. Elektryk zwykle prosi o dokładne określenie umiejscowienia skrzynki. Tę informację znajdzie w dostarczonych przez nas wytycznych elektrycznych i/lub w projekcie.

skrzynka bezpiecznikowa

Zdj. 3. Skrzynka bezpiecznikowa

W skrzynce zamontowaliśmy 3 zabezpieczenia: sprężarki, grzałki i automatyki. Zainstalowaliśmy także czujniki, które chronią silnik sprężarki w przypadku zaniku faz lub asymetrii napięcia między fazami w sieci trójfazowej.

Czujnik temperatury

Kolejnym krokiem jest podłączenie dodatkowych elementów elektrycznych służących do sterowania pompą ciepła.

Zgodnie z dostarczonymi zaleceniami na etapie wykonywania instalacji elektrycznej należy poprowadzić kabel pod czujnik temperatury zewnętrznej do pompy ciepła. Lokalizacja czujnika temperatury jest bardzo istotną kwestią, ponieważ od niego zależy temperatura w pomieszczeniach. Najlepiej zaplanować go po stronie północnej lub północno-zachodniej. Ważne jest, aby niekorzystne warunki atmosferyczne (nasłonecznienie, silny wiatr) nie zakłócały odczytu temperatury zewnętrznej.

W przypadku braku ocieplenia elewacji należy zostawić zapas przewodu umożliwiający swobodny montaż w ustalonym miejscu czujnika po zakończeniu prac elewacyjnych. Przykład takiego rozwiązania wraz z podłączonym tymczasowo czujnikiem temperatury na zdjęciu poniżej.

czujnik temperatury zewnetrznej

Zdj. 4. Czujnik temperatury zewnętrznej

Elektryka a montaż pompy ciepła

Dopiero po wykonaniu zabezpieczeń elektrycznych i poprowadzeniu instalacji pod czujnik temperatury zewnętrznej pracę zaczyna instalator pompy ciepła. W zakresie elektrycznym naszym zadaniem jest prawidłowe podłączenie automatyki urządzenia i montaż dodatkowych elementów sterujących.

Automatyka pompy ciepła

W uproszczeniu można stwierdzić, że sercem instalacji pompy ciepła jest układ sprężarkowy, a mózgiem – regulator. Regulator służy do sterowania pracą instalacji grzewczej jak i chłodniczej w domu. Pozwala domownikowi np. ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniu i temperaturę wody użytkowej. Zautomatyzowany system regulacji daje możliwość utrzymania w/w parametrów instalacji bez angażowania jej użytkownika.

Regulatorem gruntowej pompy ciepła aplha innotec jest Luxtronic 2.1 umiejscowiony wewnątrz urządzenia.

regulator luxtronix-2-0

Zdj. 5. Regulator Luxtronic 2.1 w gruntowej pompie ciepła alpha innotec WZS

Komunikację pomiędzy regulatorem a urządzeniami pompy ciepła i czujnikami temperatury zapewniają połączenia elektryczne. Dzięki nim regulator może odbierać sygnały z czujników i wysyłać sygnały wykonawcze do urządzeń. Urządzenia znajdujące się wewnątrz pompy ciepła są już podłączone do regulatora na etapie produkcji. Natomiast niektóre elementy, np. pompę cyrkulacyjną wody użytkowej czy czujnik temperatury zewnętrznej podłącza się podczas montażu pompy ciepła. I to jest już nasze zadanie.

Utrzymanie zadanej temperatury w domu jest uwarunkowane temperaturą zewnętrzną. Oprogramowanie regulatora w oparciu o wykres tzw. krzywej grzewczej odczytuje wymaganą temperaturę zasilania c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej odczytywanej z czujnika temperatury zewnętrznej. Taki model sterowania ogrzewaniem nazywa się regulacją pogodową. Aby cała procedura regulacji i utrzymywania odpowiedniej temperatury na obiegu c.o. mogła sprawnie działać, potrzebny jest także czujnik temperatury na przewodzie zasilania i powrotu c.o. Te czujniki są już zainstalowane przez producenta wewnątrz pompy ciepła. Na etapie montażu pompy ciepła montuje się i podłącza tylko czujnik temperatury zewnętrznej i pompę wody cyrkulacyjnej.

Efekt – co widzi użytkownik?

alpha innotec swc 102h3 zasobnik dimplex wwsp 332

Zdj. 6. alpha innotec SWC 102H3 z zasobnikiem c.w. DIMPLEX WWSP 332

Panel oblugowy alpha innotec

Zdj. 7. Panel obsługowy regulatora Luxtronic 2.1

Na zdjęciu widać opisywaną wcześniej skrzynkę bezpiecznikową. Na drugim zdjęciu widzimy zbliżenie panelu sterującego. Jak można się domyślić panel obsługowy jest osobnym elementem, który wpina się we frontową część obudowy pompy ciepła.

Przyjazny panel obsługowy

Przyjazny panel obsługowy alpha innotec zapewnia komfortowe sterowanie pracą pompy ciepła i  temperaturą pomieszczeń, komunikując się za pomocą połączeń elektrycznych z regulatorem schowanym pod obudową. Umożliwia również wygodny odczyt istotnych informacji zapisanych w automatyce pompy ciepła jak np. czas pracy sprężarki w skali roku.

Wróć…

Podobne wpisy