Dotacje OZE (dofinansowania na odnawialne źródła energii)

Jeżeli marzysz o zielonej przyszłości, chcesz zredukować swoje rachunki za prąd i przyczynić się do ratowania naszej planety, dobrze trafiłeś! Przekonaj się, jak wiele możliwości oferuje wykorzystanie OZE i z jakich dofinansowań do energii odnawialnej można skorzystać. Zapraszamy!

dowiedz się więcej o dotacjach OZE

Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę, że zasoby naszej planety są ograniczone, a konieczność dbania o środowisko nigdy nie była tak ważna jak ma to miejsce dziś. Krok po kroku zaczynamy rozumieć, że przyszłość energetyki leży w rękach słońca, wiatru, wody i biomasy. Stąd też z roku na rok coraz większa liczba osób decyduje się na inwestycję w odnawialne źródła energii jak m.in. pompy ciepła, systemy rekuperacji czy panele fotowoltaiczne. Niestety, zakup takich rozwiązań wiążę się z dużymi wydatkami – na szczęście z pomocą przychodzą różnego rodzaju dotacje OZE, o których dowiesz się więcej na naszej stronie.

OZE – dofinansowania 2023

Dofinansowanie OZE to gorący temat wśród osób realnie zainteresowanych inwestycją w odnawialne źródła energii – mowa tu zarówno gospodarstwach domowych, jak i firmach, instytucjach czy organizacjach. W dzisiejszym świecie panuje duża świadomość ekologiczna, dlatego też mówiąc w skrócie – jest w czym wybierać, mówiąc o dopłatach do zakupu wspomnianych wyżej pomp ciepła czy innych rozwiązań pozwalających z jednej strony obniżyć rachunki, a z drugiej ograniczyć emisję szkodliwych związków do atmosfery.

Przejdźmy do sedna i omówmy sobie najpopularniejsze dofinansowania OZE, do których zaliczyć trzeba takie programy jak:Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Moje Ciepło” oraz „AgroEnergia.

Czyste Powietrze (nabór do 31.12.2027)

„Czyste Powietrze” to program, który ma ułatwić inwestycję w nowoczesne systemy grzewcze, zastępując tym samym nieekologiczne stare piece.

Dla kogo dotacja OZE?

 • właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych,
 • właścicieli wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą (maksymalnie 2 lokale w 1 budynku).

Dofinansowanie do OZE „Czyste Powietrze” kierowane jest do: 

Co podlega finansowaniu?

Chcąc ubiegać się o dofinansowanie na odnawialne źródła energii „Czyste Powietrze”, warto znać zakres programu. Co więc podlega finansowaniu?

 • Wymiana źródła ciepła na paliwo stałe na nowe, ekologiczne – konieczne ze złomowaniem tzw. kopciucha.
 • Modernizacja systemu rozprowadzania ciepła i cieplej wody użytkowej.
 • Instalacja fotowoltaiczna – gdy wniosek składany jest łącznie z wymianą źródłem ciepła.
 • Wentylacja mechaniczna odzyskiem ciepła rekuperacja.
 • Termomodernizacja – ocieplenie stropów, stropodachów, ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
 • Termomodernizacja dla budynków starszych niż 2014 rok – z pozwolenia na budowę.

Co jeszcze należy wiedzieć, chcąc skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?

Termomodernizacja może być kompleksowa lub nie.

Co ważne – kompleksowa to większe środki, ale wymagane jest przeprowadzenia audytu energetycznego, który wskaże zakres prac niezbędnych do osiągnięcia wskaźników programu – zmniejszenie zużycia energii na cele ogrzewania do wartości nie większej niż 80 kWh/m2*rok lub o minimum 40%.

W przypadku termomodernizacji kompleksowej należy zrealizować wszystkie prace z audytu, niezależnie od kwoty wydatków i poziomu ich pokrycia w OZE dotacji.

Dopłata do OZE „Czyste Powietrze” a kryterium dochodowe

Dochód osoby wnioskującej – właściciela lub jednego ze współwłaścicieli nie może przekroczyć 135 000 zł rocznie liczonych jako podstawa obliczenia podatku, czyli to, co na tzw. rękę.

3 poziomy dofinansowania na odnawialne źródła energii

W programie „Czyste Powietrze” przewidziano 3 poziomy dopłaty do OZE. 

Jeśli chodzi o 1 poziom (podstawowy); dotyczy on osób, które kwalifikują się dochodem do 135 000 zł. 

2 i 3 poziom dofinansowania na energię odnawialną obowiązuje, gdy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie jest mniejszy, niż 1894 zł (dla gospodarstwa wieloosobowego) oraz 2651 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. 

Przez pojęcie gospodarstwa domowego należy rozumieć osoby wspólnie zamieszkujące, które niekoniecznie zameldowane są pod jednym adresem. Co więcej, nie muszą być one spokrewnione – istnieje również opcja dopisania osoby z niższym dochodem. 

UWAGA: w takim wypadku brane pod uwagę są wyliczenia dochodu poprzedzającego ostatni rok podatkowy.

Poziomy dopłaty do OZE „Czyste Powietrze” oraz rodzaje inwestycji

W całym nowym naborze VAT nie jest kwalifikowany, przy każdym poziomie dofinansowania beneficjent ponosi jego koszt sam. Ewentualnie jest potem do odzyskania jako ulga termomodernizacyjna. Dla każdego poziomu jest 10 rodzajów inwestycji i wysokości dofinansowania.

 • Poziom 1 – w jego przypadku można liczyć na dopłatę w wysokości od około 30 do 55% wydatków netto
Przedsięwzięcie obejmujące wymianę źródła ciepła na pompę ciepłaPrzedsięwzięcie obejmujące wymianę źródła ciepła (inne niż pc)Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła
Kompleksowa termomodernizacja 60 000 złKompleksowa termomodernizacja 50 000 złKompleksowa termomodernizacja33 000 zł
Kompleksowa termomodernizacja + PV66 000 złKompleksowa termomodernizacja + PV56 000 zł
Termomodernizacja35 000 złTermomodernizacja25 000 złTermomodernizacja13 000 zł
Termomodernizacja + PV41 000 złTermomodernizacja + PV31 000 zł

Przy kompleksowej termomodernizacji dodatkowo 1200 zł za koszty audytu energetycznego. Dofinansowanie do pompy ciepła: 

 • powietrze woda A++ – 55% wydatków netto, maksymalnie 19 400 zł,
 • instalacja CO i CWU – 40% wydatków netto, 8100 zł.
 • Poziom 2 
Przedsięwzięcie obejmujące wymianę źródła ciepła na pompę ciepłaPrzedsięwzięcie obejmujące wymianę źródła ciepła (inne niż pc)Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła
Kompleksowa termomodernizacja 90 000 złKompleksowa termomodernizacja 72 000 złKompleksowa termomodernizacja 48 000 zł
Kompleksowa termomodernizacja + PV99 000 złKompleksowa termomodernizacja + PV81 000 zł
Termomodernizacja50 000 złTermomodernizacja41 000 złTermomodernizacja25 000 zł
Termomodernizacja + PV59 000 złTermomodernizacja + PV32 000 zł

Dofinansowanie do pompy ciepła:

 • powietrze woda A++ – 80% wydatków netto, maksymalnie 28 100 zł,
 • instalacja CO i CWU – 70% wydatków netto, 14 300 zł.
 • Poziom 3 (najwyższy)
Przedsięwzięcie obejmujące wymianę źródła ciepła na pompę ciepłaPrzedsięwzięcie obejmujące wymianę źródła ciepła (inne niż pc)Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła
Kompleksowa termomodernizacja 120 000 złKompleksowa termomodernizacja 100 000 złKompleksowa termomodernizacja 70 000 zł
Kompleksowa termomodernizacja + PV135 000 złKompleksowa termomodernizacja + PV115 000 zł
Termomodernizacja70 000 złTermomodernizacja50 000 złTermomodernizacja40 000 zł
Termomodernizacja + PV79 000 złTermomodernizacja + PV59 000 zł

Dofinansowanie do pompy ciepła:

 • powietrze woda A++ – 100% wydatków netto, maksymalnie 35 200 zł,
 • instalacja CO i CWU – 100% wydatków netto, 20 400 zł.

UWAGA: prefinansowanie – dostępne jedynie w 2 i 3 poziomie dofinansowania.

WFOŚ wypaca ½ kwoty przysługującej i wyliczonej według umowy z wykonawcą kwoty dotacji, na konto wykonawcy przed realizacją przedsięwzięcia.

Druga polowa dotacji może być wypłacona na konto wykonawcy lub beneficjenta (w zależności od zapisów umownych), ale po realizacji całości umowy na dany zakres.

Mój prąd (nabór 5.0 od 22.04.2023 do 31.12.2023)

„Mój Prąd” jest inicjatywą, która powstała w celu zachęty inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, systemy zarządzania energią, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

Kto może skorzystać z dopłaty do OZE „Mój Prąd”?

Warunkiem uzyskania dofinansowania na każde z wymienionych urządzeń/instalacji jest zainstalowanie PV o mocy od 2 do 10 kW rozliczanie się z energii w systemie tzw. net-billing

Wsparcie można otrzymać nie tylko przy jednoczesnym zakupie/montażu PV i poniższych urządzeń np. pompy ciepła, ale również w sytuacji, gdy wcześniej uzyskano dofinansowanie na samo PV. Warunki są dwa: system rozliczeń net-billing oraz wydatek poniesiony nie wcześniej niż 01.02.2023

Możliwe jest również przejście na system net-billing i złożenie w obecnym naborze wniosku tylko element dodatkowy jak pompa ciepła. Uzyskanie dofinansowania na system zarządzania energią jest możliwe tylko przy jednoczesnym wniosku na magazyn energii.

Jakie jest kryterium dochodowe programu „Mój Prąd”?

Nie ma kryterium dochodowego – dofinansowanie na odnawialne źródła energii jest niezależne od dochodu. Co ważne: nie jest przewidziana dopłata do instalacji rozprowadzania CO i CWU. 

Co więcej, nie ma znaczenia obecnie posiadane źródło ciepła. Nabór nie łączy się z żadnym innym naborem FOŚ, jak Czyste Powietrze czy Moje Ciepło.

Odnawialne źródła energii – dofinansowanie „Mój Prąd” w liczbach

Dofinansowania do:

 • pomp ciepła powietrze-powietrze wyniosą do 4,4 tys. zł,
 • pomp powietrze-woda bez podwyższonej efektywności – do 12,6 tys. zł,
 • pomp powietrze-woda o podwyższonej efektywności – do 19,4 tys. zł,
 • pomp gruntowych – do 28 tys. zł,
 • kolektorów słonecznych – do 3,5 tys. zł,
 • samych paneli fotowoltaicznych – do 6 tys. zł,
 • paneli fotowoltaicznych (z komponentami) – do 7 tys. zł,
 • paneli fotowoltaicznych (z magazynem energii) – do 16 tys. zł,
 • magazyn ciepła – do 5 tys. zł,
 • system zarządzania energią – do 3 tys. zł.

Mój Prąd finansuje do 50% kosztów instalacji. Dopłata do OZE udzielana jest na inwestycje już zakończone, a pieniądze wypłacane są w ciągu około trzech miesięcy od momentu zgłoszenia

Moje Ciepło (nabór do 31.12.2026)

„Moje Ciepło” to program, który ma zachęcić Polaków do wymiany starych kołów na paliwo stałe na rzecz nowoczesnych i przyjaznych środowisku naturalnemu systemów grzewczych.

Dotacja na energię odnawialną „Moje Ciepło”: kto skorzysta?

Program kierowany do osób fizycznych, właścicieli nowych domów jednorodzinnych określanych jako takie, odnośnie do których:

 • nie złożono jeszcze zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy, ale nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Na co można uzyskać dofinansowanie do OZE 2023?

Program „Moje Ciepło” obejmuje finansowanie:

 • gruntowej pompy ciepła,
 • pompy ciepła powietrze-powietrze,
 • pompy ciepła powietrze-woda.

Poziomy dopłaty do OZE „Moje Ciepło” i inne ważne informacje

Co jeszcze warto wiedzieć o inicjatywie „Moje Ciepło”?

Poziom dofinansowania

 • Do 30% kosztów kwalifikowanych.
 • Pompa ciepła powietrze/powietrze lub powietrze/woda – maksymalnie 7000 zł.
 • Gruntowa pompa ciepła – 21 000 zł.
 • Do 40% poniesionych wydatków dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

Ważne warunki do spełnienia:

 • Współczynnik Ep (roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną) nie może przekraczać 55 kWh/m2 na rok,
 • Pompa ciepła musi być nowa i wyprodukowana maksymalnie 24 miesiące przed jej montażem – 2021 r. obecnie,
 • Pompa ciepła musi być jedynym źródłem ciepła, a program nie przewiduje wsparcia dla domów, które są ogrzewane paliwami stałymi.

W przypadku tego programu nie ma kryterium dochodowego

AgroEnergia

„AgroEnergia” jest programem, z którego mogą skorzystać rolnicy chcący poczynić inwestycję w energię odnawialną.

Dofinansowanie OZE dla rolników – kto skorzysta, a kto nie?

Dofinansowania na fotowoltaikę dla rolników indywidualnych, którzy są właścicielami lub dzierżawią nieruchomość od 1 do 300 ha, przynajmniej od roku

Okres kosztów, które kwalifikują się do skorzystania z dopłaty, przypada na okres od 01.06.2021 r. do 30.06.2027 r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego. 

Co ważne: dotacja na odnawialne źródła energii nie łączy się z ulgą rolną – chcąc z niej skorzystać z ulgi rolnej, nie można być beneficjentem AgroEnergii. Co więcej, przedsięwzięcia nie można rozpocząć przed złożeniem wniosku. Istotne jest również to, że dofinansowaniu OZE nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy.

„AgroEnergia” w liczbach

Dotacja obejmuje tylko instalację nowych urządzeń wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

 • Od 10 do 30 kW beneficjent może otrzymać do 20% kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 15 000 zł, 
 • Od 30 do 50 kW beneficjent może otrzymać do 13% kosztów całej instalacji, jednak nie więcej niż 25 000 zł.
 • Dodatkowo dla instalacji hybrydowych dodatek w wysokości 10 tys. zł, a dla towarzyszących magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą.

Moc instalacji kWDotacja dofinansowanie
% udział w kosztach kwalifikowanychnie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30do 20%15 000
30 < kW ≤ 5do 13%25 000

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, OZE dopłatę 2023 wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła ciepła.

Grant OZE (nabór do 30.06.2026)

Grant OZE to wsparcie dla inwestorów, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii.

Kto może skorzystać z grantu OZE?

Adresatami programu są:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe,
 • spółki praw handlowego.

Warunki, o których trzeba pamiętać

 • Koszt nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych zostanie dofinansowany w wysokości 50% inwestycji.
 • Modernizacja istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych zostanie dofinansowana w wysokości 50% inwestycji, jeśli moc wzrośnie o 25% w wyniku modernizacji:
 • zakupu, montażu lub budowy nowej instalacji odnawialnego źródła energii, lub,
 • modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.
 • Instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia
 • Przedsięwzięcie OZE nie może zostać rozpoczęte.
 • Przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne.

Co więcej, grant OZE: 

 • przeznaczony jest na refinansowanie kosztów inwestycji,
 • wyliczany jest w odniesieniu do kosztów netto przedsięwzięcia OZE,
 • udzielany jest jako pomoc de mininis, jeśli inwestor prowadzi w tym budynku działalność gospodarczą.

Co ważne: jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia OZE znajdują się powierzchnie użytkowe służące innym celom niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE stanowi iloczyn kwoty tego grantu i wskaźnika udziału tychże powierzchni.

Wniosek o przyznanie grantu OZE można składać do 30 czerwca 2026 r.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Skontaktuj się z nami