Jak  działa pompa ciepła?

Przedstawiamy rzetelną wiedzę dla …. technicznie zorientowanych i ciekawych!

Pompa ciepła w przypadku ogrzewania działa na zasadzie „odwróconej” pracy lodówki.  Konwersja energii zgromadzonej w naturze do ogrzewania budynku następuje w trzech obiegach:

  • Obieg czynnika dolnego źródła (1) – Energia cieplna jest pozyskiwana z otoczenia (powietrza) lub kolektorami z gruntu i transportowana w niezamrażającej cieczy do pompy ciepła. W parowniku czynnik oddaje energię cieplną oziębiając się o kilka stopni i powraca do dolnego źródła.
  • Obieg czynnika chłodniczego (2) – Przez parownik przepływa również czynnik chłodniczy o bardzo niskiej temperaturze wrzenia odbierając energię cieplną od czynnika dolnego źródła, zaczyna wrzeć i jako gaz kierowany jest do sprężarki. Sprężenie gazu powoduje wzrost ciśnienia i temperatury. Oddanie energii cieplnej czynnika chłodniczego zachodzi w skraplaczu, gdzie gaz ulega skropleniu. Wciąż wysokie ciśnienie czynnika za skraplaczem zmniejsza zawór rozprężny. Następnie czynnik tłoczony jest do parownika, w którym cały cykl zaczyna się od nowa.
  • Obieg czynnika grzewczego (3) – energia cieplna czynnika chłodniczego w skraplaczu jest obierana przez wodę instalacji grzewczej i ciepło jest rozprowadzane po budynku
kompleksowe instalacje

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYMI USŁUGAMI?

Klimatyzator – zasada działania

  • Klimatyzatory typu split składają się z dwóch urządzeń – jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej. W jednostce wewnętrznej, zlokalizowanej w pomieszczeniu znajduje się parownik i wentylator nawiewny. Jednostka zewnętrzna to skraplacz, sprężarka i wentylator. Klimatyzator to po prostu powietrzna pompa ciepła powietrze -powietrze.
  • Zasada działania klimatyzatora jest więc analogiczna do opisanej wyżej zasady działania pompy ciepła. Klimatyzator w roli grzewczej działa identycznie jak powietrzna pompa ciepła. Energia cieplna jest pobierana z zewnątrz, czyli z powietrza i po sprężeniu czynnika ciepło oddawane jest do budynku. W przypadku chłodzenia droga przekazywania ciepła jest dokładnie odwrotna. Ciepło odbierane jest z pomieszczeń i oddawane na zewnątrz (do powietrza).
  • Jedyną różnicą między klimatyzatorem a pompą ciepła powietrze – woda lub solanka-woda jest sposób oddawania ciepła/chłodu do pomieszczeń. W przypadku klimatyzatora ciepło/chłód rozprowadzone jest po pomieszczeniu bezpośrednio nadmuchowo – powietrzem bez czynnika pośredniego w postaci wody. W przypadku pompy ciepła  energią cieplną podgrzewana jest woda, która oddaje ciepło/ chłód do pomieszczeń za pomocą ogrzewania podłogowego, grzejników lub klimakonwektorów.

Podobne wpisy