Ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła – dwa w jednym! Instalację pompy ciepła można i warto wykorzystać nie tylko do ogrzewania ale również do klimatyzowania pomieszczeń.

Pompa ciepła – chłodzenie i grzanie?

Chłodzenie nieodłącznie kojarzy się z klimatyzatorami. Obecnie wszystkie markowe klimatyzatory to pompy ciepła powietrze – powietrze, którymi można zarówno chłodzić jak i ogrzewać pomieszczenia. Ale nie tylko pompy ciepła powietrze – powietrze umożliwiają chłodzenie. Również PC powietrze – woda jak również PC solanka-woda. Coraz częściej inwestorzy szukający źródła ogrzewania lub chłodzenia swoich domów spotykają się z określeniami PC powietrze-powietrze, PC powietrze-woda, PC solanka-woda. Co tak naprawdę oznaczają te skróty?

PC powietrze – woda to pompa ciepła, która pobiera ciepło/chłód z powietrza za pomocą jednostki zewnętrznej. Z pomocą czynnika (np. wody) ciepło/chłód jest przekazywane do wewnętrznej instalacji ogrzewania (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory, i/lub do ogrzewania ciepłej wody użytkowej)

PC solanka – woda inaczej gruntowa pompa ciepła to pompa ciepła pobierająca ciepło/chłód z gruntu (odwiert lub kolektor poziomy) i przekazująca je w taki sam sposób jak pompa ciepła powietrze – woda.

PC powietrze – powietrze – czyli po prostu klimatyzator, oddający ciepło/chłód do pomieszczenia jednostką wewnętrzną – nadmuchem bez czynnika pośredniego – wody

  • Zasada działania tych urządzeń jest taka sama, różnią się tylko sposobem czerpania ciepła/chłodu oraz sposobem jego oddawania do pomieszczeń. Jeśli chcesz wgłębić się w zasadę działania pompy ciepła i klimatyzatora – zapraszamy tutaj.

Chłodzenie pompami ciepła – aktywne czy pasywne?

Każdy klimatyzator służy do aktywnego chłodzenia, czyli do chłodzenia wykorzystującego sprężarkę urządzenia. Chłodzenie aktywne jest również możliwe w rewersyjnych powietrznych pompach ciepła.

Instalację gruntowej pompy ciepła można również wykorzystać do chłodzenia, przy czym wyróżnia się dwa rodzaje instalacji:
» instalacja aktywnego chłodzenia z dodatkowym  modułem aktywno-pasywnego chłodzenia oraz zaworem trójdrożnym rozdzielającym instalacje ogrzewania i chłodzenia
» instalacja pasywnego chłodzenia – chłodzenie bez użycia sprężarki PC – oszczędna instalacja oparta na pracy samej pompy obiegowej dolnego źródła. Chłodzenie jest efektywniejsze w przypadku gruntowych pomp ciepła zasilanych odwiertem niż zasilanych kolektorem poziomym ze względu na temperaturę dolnego źródła. Warto podkreślić, że wykorzystanie dolnego źródła do chłodzenia regeneruje kolektor i zwiększa jego sprawność.

kompleksowe instalacje

JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYMI USŁUGAMI?

Ogrzewanie klimatyzatorami?

Każda pompa ciepła z założenia służy do ogrzewania, chociaż ze względów ekonomicznych sprawność niektórych urządzeń wyklucza je jako jedyne źródło ogrzewania  większości domów. Obecnie również większość klimatyzatorów spełnia wymogi rewersyjnej powietrznej pompy ciepła i może być źródłem ogrzewania. Podstawowym mankamentem ogrzewania klimatyzatorami jest szum wentylatora znajdującego się w jednostce wewnętrznej lub przenoszony kanałami, który nie zawsze jest akceptowalny przez użytkowników oraz niska sprawność klimatyzatorów przy niskich temperaturach na zewnątrz. Niemniej jednak klimatyzatory mogą być bardzo energooszczędnym uzupełnieniem istniejącej instalacji ogrzewania.

Podobne wpisy