Koszty ogrzewania pompą ciepła

Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła?

  • Średnioroczne koszty ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej pompą ciepła w zależności od budynku wynoszą od 150 zł – do 300 zł/m-c.  Koszty są uzależnione od łączynych strat ciepła budynku, również w trakcie jego eksploatacji oraz  ilości zużywanej ciepłej wody.

PORÓWNANIE KOSZTÓW OGRZEWANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO
POMPĄ CIEPŁA I KOTŁEM NA GAZ CIEKŁY (PROPAN)

(kalkulacja na dzień 15 lutego 2014 r.)

Widok ogrzewanego budynku (elewacja południowa)

  • Budynek: Typ – budynek jednorodzinny Lokalizacja – strefa podmiejska Wrocławia Rok budowy – 1999 ÷ 2001 r. Rok oddania do użytkowania – 2001 r. Powierzchnia ogrzewana – 148,25 m2 Kubatura ogrzewana – 325,07 m3 Liczba mieszkańców – 2 + 1 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń: Q=8,11kW→54,70W/m2 i 21,45W/m3
  • System grzewczy: Pompa ciepła solanka-woda Moc cieplna – 7,7 kW Moc chłodnicza – 5,9 kW Bufor – V = 400 l Dolne źródło – kolektor poziomy o powierzchni 300 m2 (8 pętli rur PE D20 po 100 m każda) ułożony pod powierzchnią terenu w warstwie piasków średnich na głębokości 1,1 m Górne źródło – instalacja grzejników konwektorowych o temperaturze pracy 45oC /35oC
  • Charakterystyka pracy instalacji: Sezon grzewczy – 2009/2010 Współczynnik efektywności COP – 3,61 Ciepło zużyte do ogrzania budynku – 10 969 kWh Pobór energii elektrycznej przez pompę ciepła – 3 037 kWh Ilość godzin pracy sprężarki – 1 470 godz./sezon grzewczy 2009/2010

Ceny nośników energii:
Gaz ciekły (propan) – 3,75 zł/l (na dzień 13 lutego 2014 r.)
Energia elektryczna taryfa stała G-11 – 0,54 zł/kWh (na dzień 13 lutego 2014 r.)

Roczne koszty ogrzewania budynku kotłem na gaz ciekły (propan):
Kocioł – jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania
Sprawność znormalizowana – 91%
Sprawność rzeczywista – 80%

1. Wariant I: cena gazu = 3,75 zł/l
Koszty zakupu gazu – 7 362,46 zł/rok
Dzierżawa butli – 327 zł/rok (cena na dzień 11 lutego 2014 r.)
Razem koszty ogrzewania – 7 689,46 zł/rok

2. Wariant II: cena gazu = 3,10 zł/l (cena z rabatem przy zamówieniu gazu powyżej 1000 l)
Koszty zakupu gazu – 6 086,30 zł/rok
Dzierżawa butli – 327 zł/rok (cena na dzień 11 lutego 2014 r.)
Razem koszty ogrzewania – 6 413,30 zł/rok

Widok ogrzewanego budynku (elewacja południowa)

  • Budynek: Typ – budynek jednorodzinny Lokalizacja – strefa podmiejska Wrocławia Rok budowy – 1999 ÷ 2001 r. Rok oddania do użytkowania – 2001 r. Powierzchnia ogrzewana – 148,25 m2 Kubatura ogrzewana – 325,07 m3 Liczba mieszkańców – 2 + 1 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń: Q=8,11kW→54,70W/m2 i 21,45W/m3
  • System grzewczy: Pompa ciepła solanka-woda Moc cieplna – 7,7 kW Moc chłodnicza – 5,9 kW Bufor – V = 400 l Dolne źródło – kolektor poziomy o powierzchni 300 m2 (8 pętli rur PE D20 po 100 m każda) ułożony pod powierzchnią terenu w warstwie piasków średnich na głębokości 1,1 m Górne źródło – instalacja grzejników konwektorowych o temperaturze pracy 45oC /35oC
  • Charakterystyka pracy instalacji: Sezon grzewczy – 2009/2010 Współczynnik efektywności COP – 3,61 Ciepło zużyte do ogrzania budynku – 10 969 kWh Pobór energii elektrycznej przez pompę ciepła – 3 037 kWh Ilość godzin pracy sprężarki – 1 470 godz./sezon grzewczy 2009/2010

Ceny nośników energii:
Gaz ciekły (propan) – 3,75 zł/l (na dzień 13 lutego 2014 r.)
Energia elektryczna taryfa stała G-11 – 0,54 zł/kWh (na dzień 13 lutego 2014 r.)

Roczne koszty ogrzewania budynku kotłem na gaz ciekły (propan):
Kocioł – jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania
Sprawność znormalizowana – 91%
Sprawność rzeczywista – 80%

1. Wariant I: cena gazu = 3,75 zł/l
Koszty zakupu gazu – 7 362,46 zł/rok
Dzierżawa butli – 327 zł/rok (cena na dzień 11 lutego 2014 r.)
Razem koszty ogrzewania – 7 689,46 zł/rok

2. Wariant II: cena gazu = 3,10 zł/l (cena z rabatem przy zamówieniu gazu powyżej 1000 l)
Koszty zakupu gazu – 6 086,30 zł/rok
Dzierżawa butli – 327 zł/rok (cena na dzień 11 lutego 2014 r.)
Razem koszty ogrzewania – 6 413,30 zł/rok

Podobne wpisy