Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna?

Wentylacja grawitacyjna vs. rekuperacja

Wentylacja grawitacyjna to znany  wszystkim system składający się z otworów (kominów) łączących pomieszczenia ogrzewane z zewnętrznym powietrzem. Najefektywniej działa w zimie, gdy różnice temperatur zewnętrznej i tej w budynku są największe. Im wyższa jest temperatura zewnętrzna, tym wymiana powietrza jest słabsza. Wentylacja grawitacyjna nie ma możliwości regulowania, powoduje więc duże straty ciepła (i koszów) budynku w zimie, kiedy działa najsprawniej a w lecie po prostu często nie działa.

Rekuperacja – wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Jest to zaprojektowany i odpowiednio zrównoważony system kanałów nawiewnych i wywiewnych połączonych centralą wentylacyjną – rekuperatorem. W nim znajduje się wymiennik, w którym zachodzi wymiana ciepła między powietrzem wywiewanym z domu, a pobieranym z zewnątrz (bez mieszania obu strumieni). Takie rozwiązanie pozwala na odzyskanie ciepła z powietrza usuwanego i częściowe ogrzanie powietrza nawiewanego do pomieszczeń. W pełni zastępuje wentylację grawitacyjną opartą na kominach wentylacyjnych i nawiewnikach w oknach.

Z czego składa się prawidłowo zaprojektowany system rekuperacji?

  • Centrala wentylacyjna – z wentylatorem i wymiennikiem ciepła
  • Tłumiki akustyczne – zapobiegające przenoszeniu się odgłosów pracy wentylatorów do pomieszczeń/na zewnątrz budynku
  • Czerpnia powietrza świeżego i wyrzutnia powietrza zużytego – zamontowane na ścianie zewnętrznej budynku lub na dachu
  • System kanałów (najczęściej PE lub ocynk) i rozdzielaczy rozprowadzających powietrze – położony w suficie podwieszanym lub ukryty w posadzce
  • Skrzynki rozprężne – redukujące ew. pozostałe szumy
  • Anemostaty – końcowe elementy instalacji zamontowane w suficie podwieszanym lub na ścianie

Dzięki wentylatorom i ich automatyce strumień powietrza zewnętrznego napływającego do domu jest w pełni kontrolowany, w przeciwieństwie do wentylacji grawitacyjnej, która nie zapewnia żadnej regulacji dostawy świeżego powietrza.

Wentylacja grawitacyjna działała mniej lub bardziej sprawnie w domach budowanych w starych technologiach, gdzie zawsze znajdowały się nieszczelności wymuszające ruch powietrza. Obecnie coraz częściej jest zastępowana jednak wentylacją mechaniczną.

Podobne wpisy