ZAPYTANIE
MIR Pompy ciepła, rekuperatory, klimtyzacja

Odwierty – Wrocław

Odwierty Wrocław i okolice

Oferujemy kompletną instalację gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła. Pionowe odwierty pod pompę ciepła są najstabilniejszym i najbardziej uniwersalnym dolnym źródłem. Odpowiednio dobrane i wykonane będące latami sprawnym źródłem ciepła lub/i chłodu.

Odwierty pod pompę ciepła w Wrocławiu- dobór i projekt!

 • Odwiert jest istotnym elementem całej instalacji ogrzewania.  Odwierty należy zasadniczo wykonywać jak najgłębsze. Takie podejście sprzyja stabilności dolnego źródła. Dzięki długim odwiertom redukujemy do minimum część dolnego źródła o zmniejszonej aktywności – odcinek do ok. 12 m poniżej powierzchni gruntu. Sumaryczna długość odwiertu powinna uwzględniać:

  •   zapotrzebowanie na moc grzewczą/chłodniczą budynku zgodnie z obliczeniami
  •   docelową moc pompy ciepła
  •   strukturę gruntu, czyli wielkość odbioru ciepła z poszczególnych warstw gruntu
  •   ilość odwiertów
  •   średnicę i rodzaj dobranej sondy

  Przewymiarowanie sumarycznej długości kolektora skutkuje niestety niepotrzebnym zwiększeniem kosztów całej inwestycji w pompę ciepła. Natomiast zaplanowanie zbyt krótkiego odwiertu kończy się niewydolnym systemem ogrzewania. Dobieramy długość odwiertu i bierzemy odpowiedzialność za wydajność  całej instalacji ogrzewania z pompą ciepła wraz ze zleconymi nam odwiertami!

Odwierty Wrocław – wykonanie

odwierty Wrocław
odwierty pod pompę ciepła
odwierty

 • W ramach wykonywanej instalacji gruntowej pompy ciepła oferujemy wykonanie odwiertów na turbulentnej sondzie szwedzkiej firmy Muovitech. Sondy te posiadają 50 lat gwarancji na szczelność. Dbamy o minimalizowanie i zrównoważenie oporów przepływu na poszczególnych odwiertach. Stosujemy więc sondy o specjalnym profilu wewnętrznym (kolektor Turbo), które wymuszają przepływ turbulentny czynnika, powodując zmniejszenie oporu cieplnego odwiertu. Kompleksowo wykonujemy dolne źródło pompy ciepła – wprowadzamy do budynku, kończymy rozdzielaczem a kolektory napełniamy roztworem glikolu wzbogaconym o środki uszlachetniające.

Odwierty – dokumentacja

 • Do odwiertów o głębokości powyżej 30 m wykonujemy Projekt robót geologicznych. Dla odwiertów o jednostkowej głębokości ponad 100 m wykonujemy dodatkowo Plan ruchu górniczego. Dokumentacja ta wymaga legalizacji w odpowiednich urzędach.

Alternatywne dolne źródła

W polskich warunkach jako dolne źródło pompy ciepła oprócz odwiertów sprawdza się również kolektor poziomy. Nie wymaga dokumentacji geologicznej i jest tańszy w wykonaniu niż kolektor pionowy. Niestety zajmuje dużo miejsca na działce i przy chłodzeniu działa z mniejszą skutecznością. Potrzebną długość kolektora poziomego oblicza się podobnie jak odwiertu pionowego. Jako dolne źródło pompy ciepła można zastosować również wody gruntowe, jeśli mamy zapewniony stały pobór i zrzut odpowiedniej ilości wody.