ikona zapytanie
MIR Pompy ciepła, rekuperatory, klimtyzacja, fotowoltaika

Adaptacja projektów

Adaptacje projektów typowych

Adaptacje projektów – usługi Architekta

Od projektu po serwis

  • Projekty są podstawą prawidłowego i bezproblemowego wykonania!
  • Branża projektowa od wielu lat jest nam bliska ze względu na wykonywane przez naszą firmę instalacje ogrzewania i wentylacji. Od lat wykonujemy projekty C.O., w tym ogrzewania podłogowego, dobieramy obliczeniowo pompy ciepła, wykonujemy indywidualne projekty wentylacji mechanicznej lub optymalizujemy istniejące, nadzorujemy projekty robót geologicznych. Pomagamy naszym Klientom zadbać również o niezbędną dokumentację dot. branży sanitarnej projektu budowlanego, korzystając ze współpracy z zaprzyjaźnioną pracownią projektową specjalizującą się w branży sanitarnej.

adaptacje projektów

  • Obecnie wykonujemy już własnymi siłami pełne adaptacje projektów architektonicznych, projekty zamienne i  powykonawcze. Oferujemy profesjonalne usługi naszego Działu Projektów  w zakresie:

Adaptacje projektów typowych – domy jednorodzinne

  • Typowe projekty domów najczęściej nie spełniają w pełni wymagań inwestorów. Oprócz zmian budowlanych do projektów typowych wprowadzane są często zmiany wynikające z planowanej infrastruktury technicznej budynku np. ogrzewania, źródeł ciepła i wentylacji. Polecamy i pomagamy na etapie adaptacji projektu wprowadzić wszystkie planowane zmiany i zadbać o adekwatną dokumentację do czasu uzyskania pozwolenia na budowę.
  • Dokumentacja PZT – typowe projekty domów jednorodzinnych należy dostosować do zakupionej działki budowlanej. Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy złożyć w architekturze stosowną dokumentację oraz załączyć indywidualnie opracowany Plan Zagospodarowania Terenu (PZT). Oprócz części rysunkowej planu obejmującej wszystkie elementy zagospodarowania jest  jeszcze bogata część formalno-prawna, która musi być wykonana przez projektantów posiadających stosowne uprawnienia.
  • Oferujemy kompleksowe opracowanie niezbędnych dokumentów do pozwolenia na budowę oraz złożenie w imieniu Inwestora gotowej adaptacji projektu do Wydziału Architektury.

Projekty powykonawcze i projekty zmian

  • Często inwestorzy chcą wprowadzić zmiany do projektu budowlanego długo po otrzymaniu pozwolenia na budowę, nierzadko na etapie budowy. Jeśli zmiany mają charakter nieistotny, można je zalegalizować dopiero przy zgłoszeniu zakończenia budowy projektem powykonawczym. Jeśli jednak zmiany mają charakter określony w prawie budowlanym jako istotne np. zmiana posadowienia budynku na działce lub zmiana kubatury powinny być wcześniej zatwierdzone zamiennym pozwoleniem na budowę. Wykonujemy projekty zmian i projekty powykonawcze.

Adaptacja istniejących obiektów budowlanych – opinie techniczne 

Najczęściej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych związanych z obiektami istniejącymi należy sprawdzić stan obiektu. Czasem jest to nawet wymóg władz budowlanych przed wydawaniem pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonania prac budowlanych. Mamy wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wystawienia budowlanych opinii technicznych!

Szukasz architekta, chcesz wykonać adaptację gotowego projektu domu jednorodzinnego, projekt zmian lub projekt powykonawczy? Zadzwoń do nas 71 347 90 23!